Redesign af website: Munk Gruppen

Da Munken Gruppen var blevet træt af deres “pakke-løsnings” website kom de til websy.

Websy har designet nyt layout, samt omskrevet tekster og overskrifter.

Besøg munkgruppen.com